Do pobrania - harmonogram tygodnia zajęć

Prowadzona przez nas placówka oferuje zajęcia dla dzieci w wieku już od 2,5 roku życia do 6 lat organizując: Akademię Małych Odkrywców

Poznaj naszą akademię

Kadra Akademii to wykwalifikowany oraz zgrany zespół nauczycieli, doradców merytorycznych i innych osób, które wspólnie kreują prawidłową pracę przedszkola. Wszyscy nauczyciele posiadają odpowiednie wykształcenie pedagogiczne umożliwiające uczestniczenie w procesie wychowawczym dzieci wieku przedszkolnego. Ponadto są to osoby zaangażowane w swoją pracę, pełne zapału i energii, młode, cechujące się otwartością na pomysły i zmiany, życzliwe i serdeczne. Współpracujące osoby merytoryczne dbają o zdrowie dzieci, pomagają w ustalaniu indywidualnych metod wychowawczych, korygują błędy. Są to specjaliści z zakresu: psychologii, logopedii,muzyki, plastyki,tańca, wychowania fizycznego.

Poznaj naszą akademię

W ramach działalności przedszkola Akademii Małych Odkrywców oferujemy:

 • profesjonalną opiekę od 6:30 do 17:30,
 • Warsztaty Dydaktyczne
 • Warsztaty Naukowo-Badawcze
 • Warsztaty Językowe z udzaiłem SIDA Certyfikowanego psa terapeutycznego
 • Warsztaty Wokalno-Muzyczne
 • Religia
 • Warsztaty Logopedyczne
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Warsztaty Taneczne (Zakręcone Rytmy i Tańce z różnych stron Świata)
 • Warsztaty Szach-Mistrza
 • Karate
 • Warsztaty Sensoryczne
 • Warsztaty z elementami Gimnastyki Korekcyjnej
 • Warsztaty Kulinarne
 • Warsztaty Przyrodnicze  i Podróżnicze -realizujemy podczas wycieczek  plenerowych
 • Poznajemy Kultury Świata poprzez projekt "Children to Children"
 • Wychodzenie do najbliższych obiektów Kulturalnych: Teatr, Muzeum, Filharmonia
 • Zakładamy Własne Firmy projekt " Przedsiębiorczy Przedszkolak"

Do innych osób współpracujących z naszą akademią należą:

 • Pani Barbara Kotwasińska - Warsztaty wokalno-muzyczne
 • Pani Ewa Szczerba -Warsztaty Logopedyczne
 • Akademia  Relacji TUS- Trening Umiejętności Społecznych
 • Elżbieta Sobusiak Warsztaty Kulinarne
 • Pan Mateusz Ostrowski - Warsztaty Zakręcone Rytmy
 • Pan Jakub Sikora - Warsztaty z integracji sensorycznej
 • Pan Grzegorz Zawadzki - Warsztaty z elementami Gimnastyki Korekcyjnej
 • Pan Piotr Ramot - Karate
 • Pan Marcin Woźniak - Warsztaty "Szachmistrzów"
 • Muzycy z Filharmonii Podkarpackiej,
Dekoracja tła Dekoracja tła

Dolny tekst

Kadra Akademii to wykwalifikowany oraz zgrany zespół nauczycieli, doradców merytorycznych i innych osób, które wspólnie kreują prawidłową pracę przedszkola. Wszyscy nauczyciele posiadają odpowiednie wykształcenie pedagogiczne umożliwiające uczestniczenie w procesie wychowawczym dzieci wieku przedszkolnego. Ponadto są to osoby zaangażowane w swoją pracę, pełne zapału i energii, młode, cechujące się otwartością na pomysły i zmiany, życzliwe i serdeczne. Współpracujące osoby merytoryczne dbają o zdrowie dzieci, pomagają w ustalaniu indywidualnych metod wychowawczych, korygują błędy. Są to specjaliści z zakresu: psychologii, logopedii,muzyki, plastyki,tańca, wychowania fizycznego.

Skontaktuj się z nami!

Naszymi głównymi założeniami jest podążanie za dzieckiem, tak by miał bezpieczną przestrzeń do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i fizycznego. Naszym celem jest zagwarantowanie, szczęśliwego dzieciństwa. Szczególną uwagę zwracamy na indywidualne potrzeby i talenty, umiejętności społeczne. Naszym priorytetem jest kształtowanie u dzieci kompetencji, które pomogą im odnosić sukcesy.
Wypełnij kartę wpisową

Formularz kontaktowy

Gwiazdki
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe do Rodziców
Sukces