Dekoracja tła Dekoracja tła

Bezpieczeństwo

Drzwi do przedszkola są zamykane zamkiem elektrycznym sterowanym za pomocą kodu. Wejście do środka jest zatem możliwe tylko dla osób znających kod dostępu. Rodzice dzieci otrzymują go z chwilą podpisania umowy.  Dodatkowo drzwi wejściowe  są wyposażone w samozamykacz a zatem dla osób nieuprawnionych są stale zamknięte. Zastosowanie powyższych urządzeń eliminuje możliwość wejścia na teren przedszkola przez osoby niepowołane.

Podczas organizowania przedszkola szczególnie istotnym było dla nas bezpieczeństwo przebywających w nim dzieci. Zapewnienie tego bezpieczeństwa realizujemy poprzez:

  • Ochronę przeciwpożarową. W budynkach zastosowano szereg elementów wytrzymujących do 1 godziny ciągłego ognia. Są to między innymi stalowe drzwi przeciwpożarowe, których odpowiednie ustawienie zapewnia odcięcie ognia i utworzenie bezpiecznego kanału ewakuacyjnego. Ściany działowe zbudowano z ogniotrwałych płyt gipsowo-kartonowych.
  • Stosowanie odpowiednich materiałów. Wszystkie materiały użyte do zorganizowania przedszkola (czyli budowlane, dydaktyczne, zabawki, meble, urządzenia sanitarne, urządzenia elektryczne) posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty zweryfikowane podczas odbioru budynku przez Sanepid.
  • Przeszkolenie opiekunek w udzielaniu pierwszej pomocy dzieciom

Skontaktuj się z nami!

Naszymi głównymi założeniami jest podążanie za dzieckiem, tak by miał bezpieczną przestrzeń do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i fizycznego. Naszym celem jest zagwarantowanie, szczęśliwego dzieciństwa. Szczególną uwagę zwracamy na indywidualne potrzeby i talenty, umiejętności społeczne. Naszym priorytetem jest kształtowanie u dzieci kompetencji, które pomogą im odnosić sukcesy.
Wypełnij kartę wpisową

Formularz kontaktowy

Gwiazdki
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe do Rodziców
Sukces